Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ชนะการประมูล
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติตามแผน
งานการเงินและบัญชี
รายงานการผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานบริการการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
ข่าวกิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภา
นัดประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

17 ธ.ค. 2562
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บ้านหวาย คณะครู นักเรียน ศพด.บ้านเนินและ ศพด.น้ำเพียงดิน เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ในตำบลบ้านหวาย

17 ธ.ค. 2562
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บ้านหวาย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าเยี่ยมชมไหว้พ่อขุนผาเมือง ณ อนุสรณ์สถานเมืองราด

17 ธ.ค. 2562
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บ้านหวาย คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านบุ่ง เข้าเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานเมืองราดพ่อขุนผาเมือง

17 ธ.ค. 2562
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บ้านหวาย ศพด.อบต.บ้านหวาย ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน ณ วัดโพนชัย ตำบลบ้านหวาย

12 ธ.ค. 2562
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บ้านหวาย งานบวงสรวงเฉลิมฉลองอนุสรณ์สถานเมืองราดพ่อขุนผาเมือง และงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 (ภาคกลางคืน)

12 ธ.ค. 2562
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บ้านหวาย งานบวงสรวงเฉลิมฉลองอนุสรณ์สถานเมืองราดพ่อขุนผาเมือง และงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 (ภาคเช้า)

17 เม.ย. 2562
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บ้านหวาย วันที่ 13 เมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ บริเวณโรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมป์

21 ก.พ. 2562
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บ้านหวาย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหนองตาคง ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

31 ม.ค. 2562
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บ้านหวาย กิจกรรมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562

13 ก.ค. 2561
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บ้านหวาย กิจกรรมลงนามถวายพระพร ในหลวงรัชกาลที่ 10 และกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาถนนและปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะตำบลบ้านหวาย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
302 หมู่ 1 ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
โทรศัพท์ : 0-5670-4594  โทรสาร : 0-5670-2842 กด 4  อีเมล์ : admin@banwai.go.th

www.banwai.go.th