Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
ติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ชนะการประมูล
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติตามแผน
งานการเงินและบัญชี
รายงานการผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานบริการการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
ข่าวกิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภา
นัดประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

17 เม.ย. 2562
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บ้านหวาย วันที่ 13 เมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ บริเวณโรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมป์

21 ก.พ. 2562
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บ้านหวาย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหนองตาคง ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

31 ม.ค. 2562
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บ้านหวาย กิจกรรมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562

13 ก.ค. 2561
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บ้านหวาย กิจกรรมลงนามถวายพระพร ในหลวงรัชกาลที่ 10 และกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาถนนและปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะตำบลบ้านหวาย

30 เม.ย. 2561
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บ้านหวาย กิจกรรมโครงการการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบ้านหวาย ประจำปี 2561 "บ้านหวายเกมส์ 61"

17 เม.ย. 2561
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บ้านหวาย ภาพกิจกรรมโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 (วันผู้สูงอายุแห่งชาติ "สูงวัย สูงคุณค่า ร่วมพัฒนาประเทศ 4.0"

14 ก.พ. 2561
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บ้านหวาย คณะครูโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้นำนักเรียนมาศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่อนุสรณ์สถานพ่อขุนเมืองราดพ่อขุนผาเมืองและวัดโพนชัย

19 ม.ค. 2561
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บ้านหวาย โครงการเคารพธงชาติ 100 ปี ธงชาติไทย ( Thai National Flag Day)

19 ม.ค. 2561
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บ้านหวาย โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

15 ม.ค. 2561
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บ้านหวาย โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
302 หมู่ 1 ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
โทรศัพท์ : 0-5670-4594  โทรสาร : 0-5670-2842 กด 4  อีเมล์ : admin@banwai.go.th

www.banwai.go.th