Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ชนะการประมูล
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติตามแผน
งานการเงินและบัญชี
รายงานการผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานบริการการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
ข่าวกิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภา
นัดประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
10 ม.ค. 2563
ถึง
10 ม.ค. 2563
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บ้านหวาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย จำนวน 4 โครงการ
26 ธ.ค. 2562
ถึง
26 ธ.ค. 2562
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บ้านหวาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดหาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหวาย ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 2563
14 พ.ย. 2562
ถึง
14 พ.ย. 2562
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บ้านหวาย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซืัอจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
25 ต.ค. 2562
ถึง
25 ต.ค. 2562
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บ้านหวาย ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4
30 ก.ย. 2562
ถึง
30 ก.ย. 2562
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บ้านหวาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหวาย ประจำไตรมาสที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2562 จำนวน 60 วัน จำนวนเด็ก 33 ราย
29 ส.ค. 2562
ถึง
29 ส.ค. 2562
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บ้านหวาย ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2562)
18 ก.ค. 2562
ถึง
18 ก.ค. 2562
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บ้านหวาย สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุุนายน 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
18 ก.ค. 2562
ถึง
18 ก.ค. 2562
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บ้านหวาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ตามโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลองเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาะชีวิตเฉลิมพระเกียรติ มหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก
18 ก.ค. 2562
ถึง
18 ก.ค. 2562
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บ้านหวาย ประกาศผู้ชนำการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการ อบรมสัมมนาทิศทางการพัฒนาของตำบลบ้านหวายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
18 ก.ค. 2562
ถึง
18 ก.ค. 2562
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บ้านหวาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการต่างๆ สำหรับเด็กปฐมวัยของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหวาย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
302 หมู่ 1 ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
โทรศัพท์ : 0-5670-4594  โทรสาร : 0-5670-2842 กด 4  อีเมล์ : admin@banwai.go.th

www.banwai.go.th