Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ชนะการประมูล
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติตามแผน
งานการเงินและบัญชี
รายงานการผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานบริการการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
ข่าวกิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภา
นัดประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
27 ม.ค. 2563 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บ้านหวาย ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ หรือผู้ป่วยติดเตียง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560และที่แก้ไขเพิ่มเติม
21 ม.ค. 2563 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บ้านหวาย ขอเชิญร่วมงานประเพณีบุญเดือน 3 สรงน้ำพระธาตุเจดีย์และเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2563 ณ วัดโพนชัย หมู่ที่ 1 บ้านห้วยโปร่ง ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
21 พ.ย. 2562 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บ้านหวาย บัญชีโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อยของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์.
25 ต.ค. 2562 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บ้านหวาย ผลการสรรหาปละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563
25 ต.ค. 2562 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บ้านหวาย ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563
24 ต.ค. 2562 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บ้านหวาย ระเบียบการประกวดกระทง ประจำปี 2562
18 ต.ค. 2562 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บ้านหวาย ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานจ้างทั่วไป
17 ต.ค. 2562 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บ้านหวาย ประกาศ การประมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด และเสื่อมสภาพ ประจำปี 2560
16 ต.ค. 2562 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บ้านหวาย ระเบียบการประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2562
04 ต.ค. 2562 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บ้านหวาย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
302 หมู่ 1 ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
โทรศัพท์ : 0-5670-4594  โทรสาร : 0-5670-2842 กด 4  อีเมล์ : admin@banwai.go.th

www.banwai.go.th