Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
ติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ชนะการประมูล
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติตามแผน
งานการเงินและบัญชี
รายงานการผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานบริการการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
ข่าวกิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภา
นัดประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 (25 ต.ค. 2562)  
ผลการสรรหาปละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 (25 ต.ค. 2562)  
ระเบียบการประกวดกระทง ประจำปี 2562 (24 ต.ค. 2562)  
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผ... (18 ต.ค. 2562)
ประกาศ การประมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด และเสื่อมสภาพ ประจำปี 2560 (17 ต.ค. 2562)
ระเบียบการประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2562 (16 ต.ค. 2562)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (04 ต.ค. 2562)
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั... (04 ต.ค. 2562)
การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน (31 ก.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนผังขั้นตอนการรับแจ้งเ... (22 ก.ค. 2562)
รายงานผลการออกฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย (ครั้งที่ 1)ประจำปี 2562 (19 ก.ค. 2562)
ขอเชิญร่วม "โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต เฉล... (18 ก.ค. 2562)
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (20 มิ.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง นโยบายพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและคว... (19 มิ.ย. 2562)
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (18 มิ.ย. 2562)
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (18 มิ.ย. 2562)
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (18 มิ.ย. 2562)
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (18 มิ.ย. 2562)
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ (18 มิ.ย. 2562)
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (18 มิ.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

วันที่ 13 เมษายน 2562 องค... (17 เม.ย. 2562)  

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเท... (21 ก.พ. 2562)  

กิจกรรมโครงการจัดงานวันเด... (31 ม.ค. 2562)  

กิจกรรมลงนามถวายพระพร ในห... (13 ก.ค. 2561)

กิจกรรมโครงการการแข่งขันก... (30 เม.ย. 2561)

ภาพกิจกรรมโครงการจัดงานปร... (17 เม.ย. 2561)

คณะครูโรงเรียนบ้านดงมูลเห... (14 ก.พ. 2561)

โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู... (19 ม.ค. 2561)

โครงการเคารพธงชาติ 100 ปี... (19 ม.ค. 2561)

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งช... (15 ม.ค. 2561)

การรับซื้อขยะของกองทุนธนา... (11 ม.ค. 2561)

งานบวงสรวงอนุสรณ์สถานเมือ... (14 พ.ย. 2560)

งานบวงสรวงเฉลิมฉลองอนุสรณ... (07 พ.ย. 2560)

โครงการ big Cieaning Day ... (16 ต.ค. 2560)

โครงการช่วยเหลือบ้านพักคน... (19 ก.ย. 2560)

ประกาศเจตนารมณ์โครงการน้อ... (04 ก.ย. 2560)

โครงการเสวนาเชิงวิชาการวั... (31 ก.ค. 2560)

โครงการฝึกอบรมการจัดทำดอก... (22 ก.ค. 2560)

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ... (14 ก.ค. 2560)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบร... (29 มิ.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซืัอจัดจ้าง ประจำปีงบ... (14 พ.ย. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อ... (25 ต.ค. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้าน... (30 ก.ย. 2562)  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญการคัดเลือก ป... (29 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒ... (18 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนำการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการ อบรมสัมมนาทิศทางการพัฒนา... (18 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ตามโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคล... (18 ก.ค. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุุนายน 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค... (18 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (12 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (27 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน ศพด.อบต.บ้านหวาย ประจำไตร... (26 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคมซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (08 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (02 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Samsung หมาย... (02 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Mitsubishi 1300 หมาย... (19 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพวงมาลาดอกไม้สด (10 เม.ย. 2562)
(03 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านห... (28 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพานพุ่มดอกไม้สด (14 มี.ค. 2562)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
302 หมู่ 1 ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
โทรศัพท์ : 0-5670-4594  โทรสาร : 0-5670-2842 กด 4  อีเมล์ : admin@banwai.go.th

www.banwai.go.th